Fysikkbok

Fysikk

Høsten 2013 fikk jeg en forespørsel fra et forlag om å skrive en lærebok i grunnleggende fysikk til ingeniørutdanningen. Da var jeg også involvert i et prosjekt om fleksibel utdanning i fysikk, med sikte på å lage opplegg som kan brukes på studentgrupper med ulike forkunnskaper og ulike mål for hva de skal bruke sine fysikk-kunnskaper til. Jeg gikk da i gang med å lage et opplegg som i utgangspunktet er tilpasset ingeniørutdanningen, men som også skal kunne brukes for andre studentgrupper.

Før arbeidet ble fullført, la imidlertid forlaget ned satsingen på lærebøker i realfag på dette nivået. Det stoffet som legges fram nedenfor, er derfor utkast til et slikt læreverk.

Jeg betrakter alt stoff som ikke er stjernemerket som grunnleggende stoff som alle, uansett forkunnskaper og mål med faget, bør ha. Mer krevende stoff er stjernemerket. I et fullgodt fysikk-kurs for studenter som har bra forkunnskaper, og som skal bruke faget som basis for videre studier, bør mesteparten av det stjernemerkede stoffet tas med. Studenter med svake forkunnskaper, eller som har kurs med spesielle vinklinger (f.eks. kombinert fysikk-kjemi-kurs) kan sløyfe stjernemerket stoff uten å miste sammenhengen.

Hver gang et nytt begrep eller en ny sammenheng gjennomgås, ligger det lenker til småoppgaver som skal gjøre studentene fortrolige med det nye stoffet, med lenker videre til detaljerte løsninger. Dessuten avsluttes hvert kapitel med blandede oppgaver. Detaljerte løsninger på disse blandede oppgavene legges ut som egne dokumenter sammen med en del tilleggs-stoff, som dels kan være videreføringer av lærestoffet, dels tekniske anvendelser.

Jeg har også laget en liten test på om forkunnskapene i matematikk er tilstrekkelige, sammen med et lite repetisjonskurs i de viktigste matematikk-emnene.

Lærestoff Tillegg.
Innledning
Bevegelse Løsninger på blandede oppgaver
Kast ned bakke
Krefter Løsninger på blandede oppgaver
Doserte svinger
Viskøs friksjon
Arbeid og energi Løsninger på blandede oppgaver
Bevegelsesmengde og massesenter Løsninger på blandede oppgaver
Beregning av massesenter
Framdrift av rakett
Rotasjon Løsninger på blandede oppgaver
Beregning av treghetsmoment ved integrasjon
Litt statikk
Svingninger
Elastisitet
Fluidmekanikk Løsninger på blandede oppgaver
Barometerlikningen
Trykk mot flate
Termiske egenskaper. Løsninger på blandede oppgaver
Varmestrøm gjennom sylindervegg
Termodynamikk. Løsninger på blandede oppgaver