Matematikk-bakgrunn for fysikkstudenter.

Fysikk på universitetsnivå går i stor grad ut på å lage matematiske modeller av den naturen som omgir oss, og bearbeide disse modellene med matematiske metoder. Matematikk blir altså mye mer enn bare en samling formler. Matematikken blir et universelt språk som gjør det mulig å beskrive naturen på en kompakt og presis måte. Derfor er det viktig at du som fysikkstudent behersker dette språket.

Dessverre viser det seg at mange studenter har for dårlige kunnskaper i matematikk. Nedenfor har vi tatt for oss 4 temaer der vi må forutsette at du som fysikkstudent har visse grunnleggende kunnskaper. Vi inviterer deg nå til å teste om du har de nødvendige kunnskapene. Dersom testen avslører stygge hull, bør du benytte det læremateriellet som du også finner på denne siden, og prøve å tette disse hullene.

I tillegg til de 4 temaene som er omhandlet her, forutsetter vi at du behersker grunnleggende regneteknikk når det gjelder algebra, løsing av likninger o.l.

 

Trigonometri:    Testoppgaver.        Løsning på testoppgaver.
        Lærestoff med oppgaver og oppgaveløsninger.

Derivasjon:        Testoppgaver.        Løsning på testoppgaver.
        Lærestoff med oppgaver og oppgaveløsninger.

Integrasjon:        Testoppgaver.        Løsning på testoppgaver.
        Lærestoff med oppgaver og oppgaveløsninger.

Vektorer:            Testoppgaver.        Løsning på testoppgaver.
        Lærestoff med oppgaver og oppgaveløsninger.