Laplace-transform.

De aller fleste ingeniører kommer før eller senere i kontakt med fysiske systemer, alt fra små elektriske kretser til digre olje- og gass-installasjoner. Felles for alle slike systemer er at deres virkemåte beskrives av differensiallikninger. Men de fleste ingeniører liker ikke å jobbe med differensial­­likninger. De synes at det er mye kjekkere å jobbe med vanlige algebraiske likninger. Og her kommer Laplace-transformen inn i bildet. Den kan nemlig omforme visse typer differensial­likninger til algebraiske likninger.

Men Laplace-transformen er mye mer enn en redningsplanke for ingeniører med lurvete matematikk-kunnskaper. Den danner også grunnlaget for metoder til å analysere systemer som beskrives av differensiallikninger. Og slike analyser danner grunnlaget for all regulerings­teori.

I disse notatene skal vi gå gjennom det matematiske grunnlaget for Laplace-transformen. Vi skal gå gjennom stoffet i denne rekkefølgen:

Laplace-trensformen: et nyttig hjelpemiddel. En kort introduksjon som viser hva Laplace-transformen kan brukes til.

Beregning av Laplace-transform. Presentasjon av de viktigste hjelpemidlene for å beregne Laplace-transformer.

Invers Laplace-transform. Her går vi motsatt vei: fra Laplace-transform til en vanlig funksjon.

Løsing av differensiallikninger. Nå kommer vi endelig til ett av de store hovedpoengene med Laplace-transformen.

Transferfunksjoner. Og her er det andre hovedpoenget, som danner fundamentet for all reguleringsteori.

Heavisides sprangfunksjon. Dette er en spesiell funksjon som er svært nyttig til å modellere signaler som slås på og av.

* Impulsfunksjonen og impulsrespons. Det er ofte nyttig å tenke seg at signaler er satt sammen av svært korte impulser. Her ser vi på det matematiske grunnlaget.

* Periodiske funksjoner.

Sammendrag.

De to notatene som er merket med stjerne er orienteringsstoff.

Til slutt bør du regne gjennom noen tidligere eksamensoppgaver.