Velg mellom disse fag-gruppene:

Matematikk:
    Korte notater
    Hefter

Statistikk

Fysikk

Andre fag

I løpet av min tid som høgskolelektor ved Høgskolen i Tromsø, og senere universitetslektor ved Universitetet i Tromsø, har jeg utarbeidet en stor mengde forelesningsnotater innen matematikk, statistikk og fysikk, og også noe innen tilgrensende fag som måleteknikk og reguleringsteknikk. Alt dette stoffet har jeg lagt ut åpent på nettet. Jeg har inntrykk av at ikke bare mine studenter, men også andre, har hatt nytte av stoffet. Når jeg nå er i ferd med å gå av med pensjon, vil jeg samle og bearbeide dette stoffet, og legge det ut på disse sidene.

Jeg har lagt vekt på å gjøres stoffet lett tilgjengelig for en gjennomsnitts ingeniørstudent. Dette innebærer bl.a. at når jeg introduserer et nytt emne, legger jeg vekt på å få fram hovedtrekkene, og vise hva vi kan bruke dette emnet til. De mer formelle aspektene utsetter jeg gjerne til senere. Jeg er klar over at mange av mine kolleger misliker denne litt uformelle måten å introdusere nytt stoff på. Men jeg tror at det på sikt lønner seg å skape interesse for et nytt emne først, istedenfor å "skremme" gjennomsnitts-studenten med mye innledende teori som de kanskje ikke ser nytten av.

Dette stoffet er utviklet i løpet av mange år. Framstillingsmåten vil derfor variere noe. Men i de mest gjennomarbeidede notatene er det med jevne mellomrom lagt inn lenker til enkle oppgaver med komplette løsningsforslag. Disse kan da studentene bruke til å teste sin forståelse, eller de kan benytte dem som ekstra eksempler. Vanligvis avslutter jeg også hver hovedmodul med en samling blandede oppgaver, også disse med komplette løsningsforslag. På den måten utgjør stoffet en ganske stor samling løste oppgaver på eksamens-nivå.

Bjørn Davidsen