Matematikk

Jeg har i løpet av min karriere som lærer ved Høgskolen i Tromsø, og de seneste årene ved Universitetet i Tromsø, skrevet en mengde forelesningsnotater i matematikk for ingeniører. De fleste er komplettert med øvingsoppgaver med komplette løsningsforslag. Dessverre må de redigeres om slik at lenkene til øvingsoppgavene fungerer i de vanligste nettleserne. Jeg er i gang med dette arbeidet nå, men dette tar tid.

Her er en oversikt over disse notatene:

Forelesningsnotater i matematikk.

 

Noen av disse notatene har jeg samlet og bearbeidet i større hefter, der øvingsoppgaver med løsningsforslag er lagt inn i heftene. Jeg håper å få tid til å lage flere hefter på grunnlag av notatene ovenfor.

Her er en oversikt over de heftene som foreligger:

Emnehefter i matematikk.

 

Alt stoffet er tilpasset til ingeniørstudenter på Bachelor-nivå, men kan også være nyttig for andre studenter.