Statistikk-notater

I løpet av de årene jeg har undervist ved Høgskolen i Tromsø / Universitetet i Tromsø, har jeg skrevet en del forelesningsnotater i statistikk som til sammen omtrent dekker den grunnleggende undervisningen i statistikk for våre ingeniørstudenter. Her er lenker til disse notatene:

Innledning.
Grafiske framstillinger.
Statistiske parametre.
Sannsynlighetsregning.
Diskrete sannsynlighetsfordelinger.
Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
Estimering.
Hypotesetest.
To utvalg.
Korrelasjon og regresjon.
Kji-kvadrat-tester.
Prosesskontroll.