Her kommer faglige notater innen andre fag enn matematikk, statistikk og fysikk for ingeniører.

Blant annet kommer notater innen måleteknikk og reguleringstenikk,

og ressursøkonomi for fiskerikandidater.